Kontakt

Vill du engagera kören som underhållning vid någon sammankomst eller själv intresserad av att sjunga – kontakta körledaren Björn Hård af Segerstad via e-mail bjorn.hard@gmail.com eller via telefon 0730-32 41 73.

KontaktKörens adress:
Vänersborgskören Björnligan
c/o Björn Hård af Segerstad
Kronogatan 48E
462 31 Vänersborg

Körens bankgiro:
368-7274

Körens organisationsnummer:
86 25 00-86 21