Vår musik

DSC_0481

På vår musikmeny finns allt från traditionella kör- och konsertstycken till modern pop- och jazzmusik. Och självklart både svensk och internationell musik.

Under åren har kören inte velat fokusera på någon speciell genre, utan i stället arbeta mycket brett. Därför har vi gjort en hel del konstmusik i form av svensk körlyrik och större verk som t.ex. Mozarts ”Requiem”, Händels ”Israel i Egypten” och Orffs ”Carmina Burana”. Men ofta har det blivit mer svängig musik i form av jazz och pop. Gärna med koreografiska inslag.
En särskild konsertform som blivit mycket uppskattad är vår tvådelade julkonsert. Då har vi gjort första avdelningen i en aula med profan julmusik och en hel del sceniska lösningar. I pausen har publiken vandrat över till Vänersborgs kyrka, där vi sjungit den sakrala julrepertoaren.