Björnligan

10628823_867751179923366_3693294874096376902_o

Som nyinflyttad i staden startade Björn Hård af Segerstad 1982 en kör i Vänersborg. Våren 1983 fick den namnet Björnligan och efter några år växte kören till dess nuvarande form och storlek, en blandad kör med ca 35 körsångare. Under körens 30-åriga liv har den blivit något av en institution i Vänersborgs rika musikliv. Hela tiden har kören strävat efter att bli allsidig och omväxlande. Därför har repertoaren skiftat mellan stora klassiska körverk till jazz och pop. Ofta görs profana konserter scensikt med koreografi m m.