Vi i kören, samt stråkensemble Flexible strings, tackar de fulltaliga publiken som bevistade vår julkonsert! Det var så roligt att återigen få göra en julkonsert ”på riktigt” efter pandemiuppehållet.