Under våren håller kören på att arbeta in ett helt nytt material, framför allt åt det mer svängiga hållet med sånger som Good song (Salem al Fakir), Move (The Mamas), Missarna (W Crafoord), Roar (K Perry), Voices (Tusse) m.fl.. Vi hade siktat på en konsert i maj, men eftersom pandemin satte stopp för övningarna ända in i februari, kommer vi inte hinna repetera in all repertoar under våren. Därför kommer konserten skjutas fram. När är inte bestämt ännu.