Idag fick kören information om att Vänersborgs kyrkas ledning beslutat att all verksamhet i kyrkan – gudstjänster, konserter etc., inte får överstiga 100 personer i publiken. Detta oavsett arrangör. Därför har vi raskt fått stoppa försäljningen, för att kunna gå igenom hur många biljetter som sålts via körmedlemmar. Eventuella kvarvarande biljetter kommer att finnas på Synoptik från onsdag 8 december.

I samband med detta försvinner kravet på covidpass.

Kören kommer också diskutera en eventuell dubblering av konserten. Mer information om detta kommer inom kort.